Produktionen

När vi mottagit klichéerna monterar vi dessa på klichéhylsorna och inställningen i tryckpressen kan börja. Efter kontroll att tryck och färger stämmer börjar produktionen. Färgerna som vi använder är till stor del vattenbaserade och bidrar till att vi har en bra och trivsam arbetsmiljö. Vi producerar allt ifrån enkla enfärgtryck till avancerade rasterbilder i CMYK.